Mariell Juhlin stärker Savantic med strategisk affärsexpertis

Mariell har arbetat nära Savantic i Kraftsamling AI i samhällsbyggandet och i AI Arena där både Mariell och Marcus Weiland är med som experter på AI. Nu tar vi nästa steg i samarbetet och inleder ett strategiskt partnerskap! Vi delar en gemensam vision och övertygelse om att AI är en möjliggörare för helt nya affärs- och […]

Fortsätt läsa

Gustav Kristiansson ny Ordförande i Savantic AB

Gustav Kristiansson har valts till ny ordförande i Savantic AB och efterträder Stefan Csillag som varit ordförande sammanlagt 18 år av Savantics 22-åriga historia. Savantics ledning och ägare vill rikta ett stort tack till Stefan för lång och trogen tjänst. Savantic är ett av Sveriges vassaste konsultbolag inom artificiell intelligens, med ett stort antal disputerade […]

Fortsätt läsa

Stora vinster i samhällsbyggandet med artificiell intelligens

En roligare framtid där artificiell intelligens (AI) utför de repetitiva momenten och människor fokuserar på kreativt arbete och mänskliga aspekter. Det är en del av visionen för samhällsbyggnadssektorn som ska ta tillvara AI:s möjligheter och göra Sverige till ett föregångsland. Två användarfall byggs nu upp för att visa hur sektorn på bästa sätt kan utnyttja […]

Fortsätt läsa

Savantic leder Vinnova-finansierat projekt för inspektion av kritiska system

Illustration av kritiska system, kraftledningar, tåg, kretskort.

Runt omkring oss finns mängder av system som måste fungera för att samhället ska fungera. Felaktigheter i ett sådant system äventyrar säkerheten både för individer och för hela samhället. Det kan handla om elförsörjning, transportsystem och styrsystem för tåg och flygplan. När sådana system ska inspekteras och testas är det i många fall inte ett […]

Fortsätt läsa

AI är nyckeln till att gå vinnande ur lågkonjunkturen

Läs om hur Savantic kan hjälpa företag att gå vinnande ur lågkonjunkturen här i Dagens Industri. 5970 personer har läst den hittills så det känns väldigt kul! Här är artikeln i sin helhet: Savantic är ett, till storleken litet, kunskapsintensivt företag som verkar i gränslandet mellan näringsliv och akademi. Men sett till den nytta man […]

Fortsätt läsa