Gustav Kristiansson ny Ordförande i Savantic AB

Gustav Kristiansson har valts till ny ordförande i Savantic AB och efterträder Stefan Csillag som varit ordförande sammanlagt 18 år av Savantics 22-åriga historia. Savantics ledning och ägare vill rikta ett stort tack till Stefan för lång och trogen tjänst.

Savantic är ett av Sveriges vassaste konsultbolag inom artificiell intelligens, med ett stort antal disputerade medarbetare som dagligen hjälper kunder runtom i Norden att bygga smartare tjänster och produkter.

Jag har länge fascinerats av vilka komplexa uppgifter man kan automatisera med maskinlärande och har dom senaste 5-6 åren fokuserat på affärsnyttan av att implementera denna typ av automatisering i både tjänster och produkter. Jag har tidigare själv varit kund till Savantic och slogs av bredden och djupet i deras kunnande. För två år sedan blev jag tillfrågad att ta plats i Savantics styrelse och valdes i år in som dess ordförande. Det känns ytterst hedrande och jag får nu möjlighet att fördjupa min egen tekniska kunskap inom området samtidigt som jag får möjlighet att leda Savantics styrelse och VD mot en framtid där Savantics kompetenser kommer att stå i absolut centrum.

Gustav Kristiansson har jobbat med teknisk utveckling i Renaults F1 stall, startat konsultbolag i gränslandet mellan forskning och teknik, jobbat som strategiansvarig för en svensk mjukvaruleverantör till den globala bilindustrin och varit med och startat SaaS-bolag inom europeisk godstransport.

De senaste drygt tjugo åren har varit en spännande resa. Savantic har blivit precis det expertbolag vi som grundare såg framför oss. Vi tar nu nästa steg i vår utveckling och det är med varm hand som jag lämnar över stafettpinnen till Gustav, hälsar Stefan Csillag som fortsätter i styrelsen som ordinarie ledamot.