Sharing is caring

En kvinna och en man sitter vid en dator och analyserar texter från en kundtjänstchat och från en mängd patent.

Svenska är ett litet språk. För att bygga en artificiell intelligens som förstår mänskligt språk krävs enorma mängder data. Google utvecklade en sådan AI, BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), och tränade den på all text på hela Wikipedia på de 70 största språken och en massa digitaliserade böcker – totalt 3,4 miljarder ord. Svenska […]

Fortsätt läsa

AI kan lära oss att förstå världen på nya sätt

Man som spelar in ljudet av sin hostning på en smartphone.

Ljudet av en covid-19-smittad utan symptom I november presenterades en studie där en AI-algoritm har lärt sig att identifiera covid-19-smittade personer baserat på hur de låter när de hostar. Utifrån ett stort material, 70 000 inspelade hostningar, kunde algoritmen med en träffsäkerhet på 98,5 % avgöra vem som var smittad av covid-19. För smittade utan symptom […]

Fortsätt läsa

Ny webbplats, ny logotyp och – en fågel?!

Det produceras så mycket som blir skräp. Inte minst data. Enligt beräkningar produceras under 2020 1,7 Mbyte data per person varje sekund! Det mesta av det blir skräp. Företag samlar in stora mängder data för att det finns krav på att de måste göra det. Men mycket av det som samlas in används inte på […]

Fortsätt läsa

Dataanalys mot Corona

Vi vill alla hjälpa till i dessa coronatider, på det sätt vi kan. Savantic bidrar med det vi kan bäst – dataanalys. Den här helgen deltar flera av våra konsulter i Hack the Crisis Sweden, ett online-hackaton på initiativ från den svenska regeringen, med mål att skapa lösningar på de utmaningar samhället har ställts inför […]

Fortsätt läsa