AI är nyckeln till att gå vinnande ur lågkonjunkturen

Läs om hur Savantic kan hjälpa företag att gå vinnande ur lågkonjunkturen här i Dagens Industri. 5970 personer har läst den hittills så det känns väldigt kul!

Här är artikeln i sin helhet:

Savantic är ett, till storleken litet, kunskapsintensivt företag som verkar i gränslandet mellan näringsliv och akademi. Men sett till den nytta man har som kompetenscenter och nyckel till Sveriges konkurrenskraft är det ett betydelsefullt bolag. Företagets alla konsulter har disputerat och på olika sätt valts ut till att passa i det team som idag hjälper kunderna att ta steget in i framtidens digitala verklighet.

– En avgörande anledning till att man jobbar på Savantic är att man vill jobba med senaste data och göra skillnad – att få vara med och skapa innovativa lösningar och företagsutbildningar som ger ett stort värde i verkligheten. Och det ger något annat än att stanna kvar i akademin. Vi alla brinner för hur avancerade AI-lösningar och forskning kan omvandlas till resultat i näringslivet, säger Marcus Weiland, vice VD på Savantic.

Optimerar alla datadrivna verksamheter

Tillsammans med kunderna, som bland annat återfinns inom industrin, fordonssektorn och det medicintekniska området, skapar Savantic både konkurrenskraft och ekonomiskt värde. Alla branscher hanterar stora mängder data på olika sätt och kan ha stor nytta av automatiserade processer. Här är AI (artificiell intelligens) nyckeln till många bolags framgång och överlevnad, även i lågkonjunktur. AI innebär bland annat att stora mängder kunddata kan analyseras i realtid, vilket leder till smartare affärsmässiga lösningar och beslut. Tekniken skapar också tillgänglighet och det är en absolut nödvändighet i dag, då konsumenterna kräver att få svar direkt, från människa eller maskin spelar inte längre någon större roll. AI medför även en möjlighet att hantera ostrukturerade data.

– Med hjälp av AI kan vi i realtid flagga för avvikelser, skapa personliga erbjudanden och information, finnas till hands för konsumentfrågor, förutse behov och optimera allt från bränsleförbrukning till medicinsk diagnostisering. Med AI kan man skala upp och jobba med en mängd data som är väldigt svår för en människa att hantera och analysera med likvärdigt resultat, säger Marcus.

Kunskapen som krävs i framtiden

I en lågkonjunktur ökar kraven på automatisering och AI är nyckeln för att lyckas. Enligt en rapport som Vinnova släppte i maj 2018 kan tillväxten i den svenska ekonomin bli dubbelt så hög fram till 2035 om AI tillämpas, jämfört med om AI inte används. Därför är den erfarenhet och kunskap som finns hos Savantic kring att utveckla AI-lösningar för svenskt näringsliv viktig att förmedla. Under 2020 har företaget byggt en plattform för företagsutbildning.

– Med kunskap kring AI och maskininlärning kan företag agera kostnadsbesparande och driva effektivitetshöjande projekt i linje med marknadens behov och efterfrågan.

Vi vet dock att det kommer vara svårt för svenska företag att knyta till sig medarbetare med AI-kompetens i framtiden. Konkurrensen om kompetensen kommer att vara stor och i kombination med en lågkonjunktur kan det bli svårt för många företag att hänga med i utvecklingen. Att investera i rätt utbildning är ett första steg till att kompetenssäkra verksamheten och med vår kurs kan företagen proaktivt bygga upp kunskapen internt. På så sätt riskerar man inte att halka för långt efter, säger Marcus.

Företagsutbildning kring AI

Den första kursen som rullats ut är avsedd för programmerare och systemutvecklare och fokuserar på AI och maskininlärning. I stort handlar det om att bygga kompetens till att navigera och förstå området. Att genom exempel från verkligheten avmystifiera AI och visa hur det skapar direkt nytta för verksamheten.

– Deltagarna får kunskap kring de programmeringsverktyg, språk och bibliotek som kan användas för att bygga system som kan lära sig från data. Vi lovar att man efter kursen vet hur man kan börja få nytta av artificiell intelligens idag och i framtiden, säger Marcus.

Fakta Savantic

Savantic grundades 1999 och har idag 25 medarbetare. Bland våra kunder finns bl.a. AGA, Uddeholm, FLIR, Einride, Tobii, Uddeholm, Scania och SL. Vi arbetar med konsulttjänster inom data science, maskininlärning, bildanalys, programmering och fysik. Alla våra konsulter har disputerat.

Vi erbjuder nu även utbildning

Om ni har behov av utbildning eller vill undersöka möjligheterna med artificiell intelligens så kontakta info@savantic.se eller ring 08-32 00 32