Illustration av kritiska system, kraftledningar, tåg, kretskort.

Savantic leder Vinnova-finansierat projekt för inspektion av kritiska system

Runt omkring oss finns mängder av system som måste fungera för att samhället ska fungera. Felaktigheter i ett sådant system äventyrar säkerheten både för individer och för hela samhället. Det kan handla om elförsörjning, transportsystem och styrsystem för tåg och flygplan. När sådana system ska inspekteras och testas är det i många fall inte ett alternativ att skicka upp känsliga data till molnbaserade AI-lösningar.

A general-purpose decentralized yet coordinated AI platform, som det fullständiga projektnamnet lyder, är delfinansierat av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, och syftar till att utveckla en decentraliserad men samordnad AI-plattform för inspektion av kritiska system. Med en sådan plattform kan AI-modellerna tränas utan att data lämnar de ursprungliga systemen.

Projektet är en fortsättning på ett pilotprojekt mellan startup-företaget LinkAI Technologies AB och SAAB, där LinkAI har utvecklat en AI-driven lösning för inspektion av kretskortsdefekter. LinkAI och Savantic utvecklar AI:n och SAAB Avionics Systems deltar som behovsägare.

Vi är glada över att kunna hjälpa en startup och att få arbeta tillsammans med Yue ”Lou” Lyu på LinkAI och Stina på SAAB!