Tjänster

AI är mer än bara data. Det handlar om att förstå verkligheten också. Fysiken alltså. Savantic Team har specialistkompetens inom industri, fordonsteknik och medicinteknik. Alla våra konsulter är disputerade. Vi kan konsten att omvandla våra kunders data till affärsmässiga lösningar på högsta tekniska nivå.

Vill du veta mer om våra tjänster inom bildanalys?

Läs mer här!

Industri

Stålindustrin är ett exempel på en bransch där utvecklingen av nya metoder i produktionen kan bli mycket kostsam.

Tack vare Savantics simuleringsmodeller har flera företag inom den tunga industrin kunnat korta ner sina testtider och spara in på utvecklings- och materialkostnader i en produktionsmiljö som blir alltmer digital.

Optimering och digitala tvillingar är exempel på lösningar vi gjort.

För att kunna optimera produktivitet och kvalitet behövde AGA en modell för att simulera vad som händer inne i den sorts stora ugn som används bland annat inom stålindustrin.

Miljön i ugnarna är dynamisk; det är många parametrar som spelar roll för resultatet. Koden som styrde ugnarna var inte tillräckligt flexibel och kunderna upplevde i viss mån att ugnarna kördes lite ”i blindo”. Först därefter skulle koden kunna förbättras, med energieffektivisering och ökad kvalitet som följd.


Savantic har tagit fram en simulator för utbildning av valsoperatörer på Uddeholm. Den är en digital tvilling till verklighetens operatörshytt och erbjuder samma upplevelse för operatören som att sitta på den faktiska arbetsplatsen.

Tack vare simulatorn sparar man numera mycket tid och spillmaterial under utbildningstiden och den ger även möjlighet för många att prova på arbetet som operatör, vilket underlättar arbetsrotation och vidareutbildning.

Fordon och Transport

Vår kompetens finns med i lösningar för olika typer av digitaliserade fordon – vi kan sensorteknik, kameror, data fusion och algoritmer för Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) och Autonomous Driving (AD).

Vi utvecklar även algoritmer för ruttplanering och optimering av fordonsflottor, baserade på realtidsdata från trafiken.

Transport är inte bara självkörande fordon. Savantic Team fick uppdraget av SL att utreda spårbeträdandelarm vilket har lett till att trafikförvaltningen i Stockholm har en bättre bild av säkerheten kring tunnelbanespåren. Detta har lett till ett landstingsbeslut om att införa plattformsdörrar i tunnelbanan.

MedTech

Vi utvecklar lösningar för automatisk eller datorstödd diagnostik, baserad på bilder eller annan medicinsk information. Det gör vi med sensorer och hårdvarunära applikationer, tillsammans med klassiska bildanalysmetoder, modern deep learning eller en kombination av dem.

Vi bygger även lösningar för att optimera vårdflöden – där kan vi bidra med gedigen erfarenhet av dataanalys, schemaläggning och datadriven algoritmutveckling.

Savantic har jobbat tillsammans med Elekta med att utveckla och förbättra gammaknivar för strålkirurgi. Arbetet var ett samarbete av forskningskompetens mellan Savantic Team och Elekta.


För Scibase utvecklade Savantic Team en klassificerare av mätningar av impedansen i huden. Detta för att avgöra om den uppmätta hudfläcken är benign eller malign. Klassificeringen omfattar flera olika algoritmer varav några är patenterade.