Mariell Juhlin stärker Savantic med strategisk affärsexpertis

Mariell har arbetat nära Savantic i Kraftsamling AI i samhällsbyggandet och i AI Arena där både Mariell och Marcus Weiland är med som experter på AI.

Nu tar vi nästa steg i samarbetet och inleder ett strategiskt partnerskap!

Vi delar en gemensam vision och övertygelse om att AI är en möjliggörare för helt nya affärs- och samhällsnyttor. Genom vår kombination av strategisk affärsexpertis och avancerade AI-lösningar breddar vi nu våra möjligheter att tillsammans skapa verklig positiv förändring för organisationer och företag.

Savantic vill vara en one-stop-shop för rådgivning och implementering av AI-lösningar för ökad affärs- och samhällsnytta och nu tar vi ännu ett tydligt steg mot detta.

Kontakta Mariell Juhlin eller Marcus Weiland för ett förutsättningslöst samtal om hur vi kan stötta dig och din organisation att faktiskt dra nytta av AI:

Mariell Juhlin 070 366 90 29
Marcus Weiland 070 762 38 66

Om Mariell

Mariell Juhlin är nationalekonom med innovation, AI och datadriven strategiutveckling som verktyg för att hjälpa organisationer att optimera sin impact, dra nytta av digitaliseringens möjligheter och verka i hållbar riktning. Hon arbetar med strategisk rådgivning, insiktstjänster och konsultuppdrag för myndigheter, kommuner, företag och organisationer både i Sverige och inom EU. Mariell har en bred sektorserfarenhet och har bl.a. lett en kraftsamling kring AI inom samhällsbyggnadssektorn, utrett AI:s påverkan på försäkringsbranschen och räknat på de samhällsekonomiska effekterna av AI-baserade språkmodeller inom offentlig förvaltning. Mariell har även en lång praktisk erfarenhet av digitaliserings- och förändringsprocesser som chef och ledare. Hon har även grundat flera företag, inklusive Policy Impact AB.