Föreläsningar och workshops

På Savantic Institute ger vi föreläsningar i syfte att höja Sveriges AI-kompetens. En föreläsning kan ge inspiration och mod att gå vidare och börja använda artificiell intelligens i verksamheten. Boka en skräddarsydd föreläsning för ditt företag och event!

Öppna föreläsningar och frukostseminarier:

Boka en föreläsning!

Vi ordnar skräddarsydda föreläsningar till företag och event. Fyll i din mailadress.