Marcus Weiland blir ny vice VD på Savantic

Marcus Weiland blir ny vice VD på Savantic, ett av Sveriges starkaste kompetenscentrum för artificiell intelligens. Hans uppdrag: att göra det möjligt för fler kunder att få del av företagets mångfacetterade AI-kompetens.

Artificiell intelligens är på allas läppar i dag. Under Almedalsveckan i somras handlade en stor mängd seminarier om AI, artiklar om AI förekommer regelmässigt i alla större tidningar och start-up-världen kokar av nya AI-bolag.

Riskkapitalbolaget MMC i London visade i en studie att bolag som uppger att de använder AI får 15–50 % högre finansiering. Men samma studie visar att 40 % av de bolag som kallar sig AI-bolag inte använder AI alls, eller att det saknar betydelse för deras affär.

”AI hjälper inte kunderna om det blir teknikdrivet – nyckeln är att skapa nytta. Savantic har utvecklat en process och en affärsmodell där vår erfarenhet skapar maximalt värde för kunden genom att vi tar projektansvar. Men att sälja projekt ställer andra krav på säljprocessen, och det är en omställning som jag kommer att fokusera på att driva.”

– Marcus Weiland, vice VD, Savantic

Savantic är, med sina drygt 20 disputerade forskare, ett av Sveriges starkaste kompetenscentrum för artificiell intelligens. Företaget har under två decennier byggt upp sin erfarenhet inom AI-området genom en unik förmåga att omsätta den senaste forskningen till kundnytta och att framgångsrikt kunna tillämpa AI för att lösa problem som inte har gått att lösa med traditionell teknik.

”Tack vare att Marcus kombinerar ett stort engagemang och en bred AI-kunskap med lång erfarenhet av att utveckla datadrivna lösningar kommer Savantic att kunna fördjupa relationen med våra kunder och bli ännu bättre på att skapa nytta och bygga lösningar på kundens villkor.”

– Claes Orsholm, VD, Savantic

Pressmeddelande: Marcus Weiland blir ny vice VD på Savantic (pdf)