Savantic är med och bygger KoDa, Kollektivtrafikens Datalab

KoDa, Kollektivtrafikens Datalab, ingår i Vinnovas satsning på datalabb för att främja användningen av data inom ett antal områden. Målet är att skapa möjligheter till nya databaserade innovationer, bland annat inom AI.

Inom kollektivtrafikområdet ser man många fördelar med tekniker som bygger på datainsamling och -bearbetning, som ett sätt att skapa en bättre upplevelse av kollektivt resande och därmed göra det mer attraktivt.

Projektet, som koordineras av RISE, Research Institutes of Sweden, är en vidareutveckling av trafiklab.se, en plattform för öppen trafikdata som tillhandahålls kostnadsfritt av Samtrafiken. Det nya datalabbet syftar till att skapa en skalbar infrastruktur för insamling och lagring av de enorma mängder data som skapas – och som krävs – för att aktörer inom olika områden ska kunna använda dem för att förbättra trafikflöden, resande och stadsplanering.

Savantic bidrar med expertkompetens inom AI och avancerad dataanalys, Machine Learning och Deep Learning, i ett arbetspaket som fokuserar på prediktioner för avvikelser från tidtabell inom kollektivtrafiken. Prediktionerna bygger på tidigare tidsavvikelser, väderinformation och information från infrastrukturen, exempelvis från trafikljus.

Informationen från det här systemet kommer att kunna användas direkt av kollektivtrafiken, men projektet kommer även att dokumenteras så att det kan användas som instruktioner för andra som vill skapa liknande verktyg för maskininlärning i framtiden. Det här arbetspaketet tar sin början i januari 2020 och beräknas pågå i drygt ett års tid.