Frukostseminarium – Verktyg för ML workflows

Om seminariet

Maskininlärningsprojekt kräver en rad steg av dataprocessning, såsom rensning, normalisering, anpassning till format och sammanslagning av datakällor. För att göra denna process effektiv och möta ökande krav på reproducerbarhet och spårbarhet, krävs kraftfulla verktyg.

Workflow-verktyg är till stor hjälp med detta, med funktioner för spårbarhet, återstartbarhet, modularisering och felhantering.

I detta seminarium berättar vi om hur workflow-verktyg fungerar, vad de kan användas till samt ger exempel verktyg och dess styrkor och svagheter.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till systemutvecklare, data scientists eller systemarkitekter som vill få koll på hur workflow-verktyg fungerar.

Schema

Mingel från 8.00 med smörgås och te/kaffe

Seminariet börjar 8.30

Anmälan

Seminariet är kostnadsfritt men du behöver anmäla dig till info@savantic.se

Platserna är begränsade, så det är först till kvarn som gäller!

Vi bjuder på smörgås, kaffe och dricka.

Kursinformation

Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Datum

Onsdag 20 april

Tid

8:00 - 9:00

Språk

Svenska

Plats

Savantics kontor
Rosenlundsgatan 52
Södermalm

Anmälan

Händelsen har passerat

Ta kontakt med oss om du vill få mer information om vilka typ av kurser vi kan erbjuda.

Anmälan sker per mail till info@savantic.se