Sjyst data

Kom och lyssna när projektet Sjyst Data! håller frukostseminarium hos oss på Savantic. Du får lära dig om dataskydd, integritet och hur man ökar tilliten till digitala tjänster.

Seminariet hålls 16 november på Savantic och du anmäler dig längst ner på sidan. Det är gratis att delta.

 

 

 

 

Om seminariet

Det är en utmaning för många företag och myndigheter att navigera dataskydd och integritet. Dataskydd handlar om mer än att uppdatera sin integritetspolicy och inhämta samtycken. Det är viktigt att användarna känner att de kan lita på tjänsten och att deras data hanteras på ett korrekt sätt.

Vi har bjudit in projektet Sjyst data! som drivs av RISE för att presentera deras arbete, erfarenheter och tips.

Sjyst data! är ett projekt i skärningspunkten mellan juridik, teknik, affärsnytta och användarperspektiv.

Det finns ett tydligt behov av ökat stöd till företag/organisationer kring dataskydd och integritet, samt konkreta sätt att öka konsumenternas tillit till digitala tjänster. Sjyst data! bidrar till att bygga upp kunskap, metoder och infrastruktur som stödjer god integritet och etik, ökad transparens och inflytande för den enskilda individen och värnar personlig integritet – samtidigt som nytta och värde skapas hos producenterna av digitala tjänster.

Projektet kommer dessutom etablera Sjyst data!-labbet och börja med Sjyst data!-certifiering.

Sjyst data!-labbet

Ett nationellt, multidisciplinärt, explorativt kunskapscenter och stöd inom dataskydd till företag / organisationer som saknar egna resurser och/eller specialistkompetens inom området.

Sjyst data!-certifiering

Ett stöd för konsumenter/användare att identifiera aktörer och digitala tjänster med gott integritetsskydd samt ett stöd för företag att tydligare kommunicera med användarna.

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/sjyst-data-0

Seminariet är gratis. Anmäl dig längst ner på den här sidan!

Kursinformation

Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Datum

16 november

Tid

8.00-9.30

Plats

Rosenlundsgatan 52 (nära Södra station, uppgång Rosenlundsgatan)

Anmälan

Händelsen har passerat

Ta kontakt med oss om du vill få mer information om vilka typ av kurser vi kan erbjuda.

Tack för din anmälan

Vi skickar en bekräftelse via epost

Samarbetspartners