Innehåll

Kursen täcker först vilka förändringar som påverkar kollektivtrafiken idag, hur nuläget ser ut i svensk och nordisk kollektivtrafik och vilka utmaningar som är speciella för kollektivtrafiken.

Genom att sedan arbeta med inspiration från andra liknande branscher och case från kollektivtrafiken läggs en grund för vidare förståelse av de utmaningar som stegen mot datadriven kollektivtrafik innebär.  Kursen kommer också att visa på oväntade områden som ett datadriven angreppssätt kan skapa stort kundvärde.

Avslutningsvis går kursen in på konkreta modeller och hjälpmedel för hur deltagarna kan börja ta konkreta steg mot datadriven kollektivtrafik i sina organisationer.

Målgrupp:

Personer som är starkt engagerade i att utveckla det kollektiva resandet, att göra resandet i städer och på landsbygden enklare och mer hållbart. Kursen riktar sig till dig som vill lära dig hur data kan bli motor för att ge kunderna en bättre tjänst till lägre kostnad, även inom oväntade områden.

Du kan arbeta som konsult, leverantör, operatör eller hos någon av kollektivtrafikmyndigheterna i Norden (kursen ges på svenska). Du kan också arbeta hos några av de nya aktörerna inom kollektivt resande och vill förstå mer av utmaningarna hos den offentligt finansierade trafiken och hur ni bättre kan samarbeta. Du kan arbeta med såväl strategiska som operativa frågor.

Detta är inte rätt kurs för dig som vill lära dig de senaste teknikerna kring AI, dataanalys och optimering osv. Denna kurs fokuserar mer på vilka värden tekniken ger och hur du kan hjälpa din organisation att bli mer datadriven.

Dag 1

  • Vilka förändringar påverkar kollektivtrafiken idag, hur ser nuläget ut och hur ser konkurrensen ut
  • Konflikter med existerande arbetssätt
  • Utvecklingsvägar och inspiration för en datadriven verksamhet

Dag 2

  • Nya modeller och verktyg för att öka digital mognad
  • Arbete med fall från verkligheten
  • Vad krävs för att ta ett steg för er i trappan mot datadriven kollektivtrafik

Pris:

15 700 kr/person (exklusive moms).

Genom att anmäla dig till kursen godkänner du allmänna villkor. Klicka här för att komma till de allmänna villkoren. Där beskrivs även avbokningsregler och hur återbud hanteras.

Kursinformation

Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Datum

18-19 maj 2022

Tid

9.30-16.00

Språk

Svenska

Plats

Online
(Videomöte och digital samverkansplattform används i kursen)

Övrigt

Nästa kursomgång efter denna är 18-19 maj. Vill du anmäla dig till den kursomgången skriver du det i fältet Extra Information i din anmälan. Annars gäller anmälan till närmaste kursomgång.

Marcus Weiland

Vice VD Savantic, VD Savantic Institute

Marcus Weiland, AI-expert, är hjärnan bakom Savantic Institute vars syfte är att höja Sveriges AI-kompetens.

Henrik Nilson

Tidigare CIO Västtrafik, VD Beeanalytics

Henrik har lång erfarenhet av att arbeta med framgångsrika leveranser av system eller förändringsinitiativ inom kollektivtrafik-, flyg, tågindustrin och offentlig sektor. I leveranserna har det alltid funnits ett tydligt inslag av att koppla ihop affärsnyttan, kundernas behov och ny teknik.

Henrik har också arbetat aktivt med långsiktiga och strategiska frågor, både i leveranserna och inom de verksamheter som han har varit ansvarig för.

Anmälan

Händelsen har passerat

Ta kontakt med oss om du vill få mer information om vilka typ av kurser vi kan erbjuda.

Tack för din anmälan

Vi skickar en bekräftelse via epost