All­män­na vill­kor

Följande allmänna villkor gäller för kurser, utbildningar, föreläsningar och workshops som bokas genom Savantic AB eller Savantic Institute AB.

Fak­tu­re­ring och be­tal­ning

Samtliga priser anges exklusive moms. Din kursplats faktureras när du fått ditt bekräftelsemail med betalningsvillkor 30 dagar netto.

Av­bok­ning/​om­bok­ning

Schemalagd öppen utbildning

 • Kursbokningen räknas som bindande för deltagarens företag när Savantic/Savantic Institute har mottagit bokningen.
 • Kostnadsfri av- och ombokning gäller fram till 20 arbetsdagar innan kursstart.
 • Vid av- eller ombokning 20 arbetsdagar eller mindre före kursstart debiteras beställaren 100 % av kursavgiften.
 • Vid sjukdom (egen sjukdom eller vård av barn/närstående) skall sjukintyg eller motsvarande dokumentation uppvisas och då erbjuds deltagaren att boka om sig till nästkommande kurstillfälle utan extra kostnad. Om deltagaren inte har möjlighet vid det erbjudna tillfället eller inte kan visa giltig dokumentation så erbjuds i stället ombokning till ett kurstillfälle som genomförs inom 6 månader från originaldatum till 50% av kursavgiften.
 • Om lärare blir sjuk eller av annan anledning inte kan genomföra kurs på överenskommet datum, förbehåller sig Savantic/Savantic Institute rätten att byta lärare alternativt flytta kursdatum.
 • Kursplats kan alltid överlåtas till medarbetare efter samråd med Savantic/Savantic Institute.
 • Övrig kompensation utgår ej.

Företagsintern utbildning

 • Företagsintern/anpassad utbildning kan kostnadsfritt avbokas senast 20 arbetsdagar innan kursstart, därefter debiteras hela kostnaden.
 • Oberoende av tidpunkt för avbokning, äger Savantic/Savantic Institute alltid rätten att debitera för de kostnader som Savantic/Savantic Institute inte kan undvika trots avbokningen. Detta omfattar, men är ej begränsat till, påbörjat arbete med utveckling/anpassningar, ej avbokningsbara resor, beställt kursmaterial och förtäring.
 • Om lärare blir sjuk eller av annan anledning inte kan genomföra kurs på överenskommet datum, förbehåller sig Savantic/Savantic Institute rätten att byta lärare alternativt flytta kursdatum. Sådan åtgärd sker alltid i samråd med kunden.

Seminarium/event

 • Vid avbokning av seminarium/event med anmälningsavgift gäller samma avbokningsregler som för kurs.
 • Avbokning av kostnadsfritt seminarium skall ske 24 timmar innan start.
 • Om deltagare uteblir från kostnadsfritt seminarium/event, utan att ha avbokat senast dagen innan, debiteras upp till 500 kr.

Kam­pan­jer

Kampanjerbjudanden kan inte kombineras med andra kampanjer, kompetenskort och/eller ramavtalsrabatter.