Savantic driver innovation hos svenska storföretag med AI och inspiration

Savantic, ett av Sveriges äldsta AI-bolag, grundades redan 1999, och erbjuder expertis inom bildanalys, sensorteknik och maskininlärning. Den som köper konsulttid av Savantic får tillgång till den gedigna kompetensen hos disputerade forskare och till väl inarbetade metoder för hur man bäst skapar hållbara lösningar på komplexa tekniska problem. Dessutom vill företaget höja hela Sveriges AI-kompetens.

– Alla våra konsulter har en PhD i grunden och alla vi anställer bör ha en bakgrund inom AI på en analytisk nivå, säger Benny Lundström, AI Catalyst och försäljningschef
på Savantic. Vi har gott rykte bland universiteten i Sverige, vilket gör att vi kan locka till oss den kompetens som lämpar sig bäst för de uppdrag vi har hos våra kunder. Och vi strävar inte bara efter att driva innovation i de branscher där vi verkar, vi vill höja Sveriges AI-kompetens generellt. Därför erbjuder vi inte bara specialiserade konsulter, som ofta fungerar som kundens inhyrda forskningsavdelning, vi håller även workshops och utbildningar för att informera om och inspirera kring AI och vi har även kompetens att driva hela AI-projekt från idé till implementation. Min roll är att få Sverige att kliva fram och ta sin plats inom AI!

En av Savantics kunder sedan 15 år tillbaka är Linde Gas, som hade behov av att optimera produktiviteten i de stora ugnar som används bland annat inom stålindustrin.

– Det är många parametrar som spelar in för en optimal miljö i de här ugnarna. För att förbättra styrningen av ugnarna behövde Linde Gas kunna se vad som hände inuti dem. Savantic skapade en simulator som visade hur processen såg ut. Därefter kunde koden för styrningen förbättras, med bättre kvalitet och energieffektivisering som följd.

AI-bolagen räknas till de mest värdefulla i världen just nu. Dagens teknologi kommer att prägla morgondagens uppkopplade samhälle och avgöra vilka företag som kommer att dominera marknaden framöver.

– Vi ser att den kompetens som behövs för att driva innovation med nya digitala tekniker blir allt svårare för de stora bolagen att få tag på. De är helt enkelt beroende av små spjutspetsbolag för att kunna hålla sig i framkant. För att kunna navigera rätt på väg framåt krävs en kombination av en djupt specialiserad kunskap och en kännedom om tendenser i den tekniska omvärlden. Den kompetensen hålls aktuell genom att konsulterna jobbar inom flera olika branscher. På köpet får kunderna ta del av konsulternas omvärldskoll, avslutar Benny Lundström.

Benny
Benny Lundström, AI Catalyst och försäljningschef på SavanticFotograf: Lena Källberg