Så lyckas du med AI

En kurs för dig som vill få snabb koll på hur din organisation kan utvecklas i takt med digitaliseringen och AI-utvecklingen.

Kursen innehåller:

 • Kunskap om hur digital teknik förändrat vårt samhälle och skapat nya fenomen, beteenden, förväntningar och möjligheter.
 • Metoder och vilka förändringar som behövs för att projekt ska leverera affärsnytta genom AI.
 • Strategier, processer och vad som behövs för att skapa ett team som lyckas.

Målgrupp:

För dig som leder arbetet inom utveckling av digitala tjänster och vill få kunskap i skillnaderna på krav och styrning mellan traditionella system och AI-tillämpningar.

 • Systemägare, -förvaltare eller projektledare
 • IT- och digitaliseringsstrateger
 • Test-, team- eller förvaltningsledare

Dag 1

 • Introduktion till grunderna i AI
 • Hur maskininlärning förändrar affären
 • AI och robotikens tillämpningar i
  näringslivet
 • AI i offentliga rummet och samhället
 • AI:s framtid

Dag 2

 • Systemutveckling och AI
 • Teamets sammanställning
 • Datastrategi
 • Utvecklingsprocessen
 • Test och verifiering

Pris:

95 000 kr/kurstillfälle (exklusive moms) för 6-20 kursdeltagare.

Faktureras i samband med bokningsbekräftelse

Kursinformation

Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Datum

Två heldagar, flexibelt datum

Tid

9:00-17:00

Språk

Svenska

Plats

Frontit
Ludvigsbergsgatan 20
Stockholm

Övrigt

Lunch och fika ingår

Marcus Weiland

Vice VD Savantic, VD Savantic Institute

Marcus Weiland, AI-expert, är hjärnan bakom Savantic Institute vars syfte är att höja Sveriges AI-kompetens.

Aras Kazemi, Frontit

Med 20 års erfarenhet av digital transformation visar Aras hur organisationer med hjälp av olika strategier kan förbättra både verksamheten och lönsamheten.

Anmälan

Händelsen har passerat

Ta kontakt med oss om du vill få mer information om vilka typ av kurser vi kan erbjuda.

Kontakta oss för att boka in denna utbildning för ditt företag

Samarbetspartners