Framtidens HR

HR-branschen kämpar med en rad tuffa utmaningar. Digital transformation innebär att allt fler bolag slåss och samma kompetens. Samtidigt går vi mot en arbetsmarknad som präglas av livslångt lärande och där stora delar av organisationen måste omskolas eller kompetensutvecklas. Ålderism och brist på meritokrati gör omställningen ännu svårare. Vi lever i en tid där data skapar enorma värden men där HR inte alltid fått chansen att hänga med.

Oavsett om din chef är en app eller din kollega är en robot behöver du förstå möjligheterna som den nya ekonomin ger. Datadrivna arbetssätt driver resultat och möjliggör evidensbaserade beslut. Artificiell intelligens gör dessutom att vi kan effektivisera processer och arbeta strategiskt med datainsamling. HR har allt att vinna på att ta plats och driva digital transformation.

Tillsammans skapar vi framtidens HR!

Kursen innehåller

Kursen täcker först vilka förändringar som påverkar HR idag, hur nuläget ser ut vilka utmaningar som är speciella för HR. HR behöver bli mer strategiskt och tydligare kunna visa på sitt värde för affären. För att förbättra samarbetet mellan HR och andra funktioner blir det viktigt att hänga med både i ny teknik och i hur den möjliggör utvecklingen av nya affärsmodeller. HR-sidan och affärssidan behöver tala samma språk.

Genom hela kursen tar vi inspiration från andra branscher och kombinerar det med utmaningar som HR står inför. På så vis läggs en grund för vidare förståelse av de utmaningar som stegen mot framtidens HR innebär.  Kursen visar också att på oväntade områden där ett datadriven angreppssätt kan skapa stort kundvärde.

HR sitter på en enormt värdefull kompetens. För att lyckas med att skapa värde ur data blir denna kompetens viktig för att att tolka och förklara data, men också för att ifrågasätta vad data faktiskt kan och bör användas till.

Vi tacklar även en hel del konkreta utmaningar. Hur och när använder vi personlighetstester? Hur kan rekrytering och löneutveckling bli mer evidensbaserad? Vilka verktyg finns på marknaden idag?

I kursen får du dessutom lära dig tre praktiska verktyg för att arbeta datadrivet:

 • Customer Journey Canvas – vi använder verktyget för att kartlägga behov och tillgång till data under den resa som en medarbetare gör inom ett bolag
 • Data Strategy Canvas – verktyget används i kursen för att ta fram en datastrategi och en plan över hur vi stegvis når våra mål med data inom HR
 • Business Model Canvas – vi använder detta välbeprövade verktyg för affärsutveckling för att arbeta med bolagets affärsmodell och hur HR kan öka sitt bidrag till affären

Sammantaget ger kursen dig möjlighet att höja HRs värde inom din organisation!

Målgrupp

Den här kursen vänder sig till dig som är starkt engagerad i att utveckla din organisation och HR-området. Kursen riktar sig till dig som vill lära dig bland annat hur data kan bli motor för bättre rekryteringar till lägre kostnad, högre trivsel och bättre resultat, samt för att attrahera bristkompetens.

Kursen vänder sig till alla roller inom HR, som rekryterare, chef med personalansvar eller management konsult. Det spelar ingen roll om du arbetar i offentlig sektor, privat eller om ditt bolag är stort eller litet. Du vill förstå mer av utmaningarna för HR när bolagen digitaliseras och hur ni bättre kan samarbeta med övriga funktioner i bolaget. Du kan arbeta med såväl strategiska som operativa frågor.

Detta är inte rätt kurs för dig som vill lära dig de senaste teknikerna kring AI, dataanalys och optimering osv. Denna kurs fokuserar mer på vilka värden tekniken ger och hur du kan hjälpa din organisation att bli mer datadriven.

Schema

Dag 1

 • Introduktion
 • Vilka är utmaningarna inom HR?
 • Vad innebär det att arbeta datadrivet?
 • Medarbetarens resa i bolaget
 • Personlighetsinventering och gruppdynamik
 • Summering

Dag 2

 • AI – möjligheter och hot
 • Datastrategi från nuläge till nyläge
 • Speed dating
 • Hur kan HR bidra mer till affären?
 • Tre miniblock: Karriärtips, framtidens HR och verktyg
 • Avslutning

Om lärarna

Åsa Granqvist har arbetat med Executive Search och HR Management under 20 år inom framförallt finans, IT/ teknik, energi och hållbarhet. Hon har tidigare erfarenhet både som chef på svenska storbolag och som entreprenör med en egen startup inom rekrytering. Åsa är en uppskattad föreläsare och coach för både blivande och erfarna chefer. Hon är certifierad inom de flesta av marknadens alla testverktyg för kapacitets- och personbedömning.

Marcus Weiland är ingenjör med inriktning mot artificiell intelligens och har även en Executive MBA från Handelshögskolan. Han är van att pedagogiskt förklara hur teknik och affär hänger ihop. Marcus har liksom Åsa erfarenhet av att ha startat eget och sitter i flera styrelser. Erfarenheten av HR kommer ifrån att ha varit chef inom sälj, strategi, kommunikation och IT, men Marcus fokus i kursen är datadrivna arbetssätt och hur ny teknik ger nya möjligheter för HR att bidra till affären.

Pris:

15 700 kr/person (exklusive moms).

Genom att anmäla dig till kursen godkänner du allmänna villkor. Klicka här för att komma till de allmänna villkoren. Där beskrivs även avbokningsregler och hur återbud hanteras.

Kursinformation

Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Datum

21 - 22 juni

Tid

9.00 - 16.00

Språk

Svenska

Plats

Kungsgatan 54, 4 tr.
Stockholm

Marcus Weiland

Vice VD Savantic, VD Savantic Institute

Marcus Weiland, AI-expert, är hjärnan bakom Savantic Institute vars syfte är att höja Sveriges AI-kompetens.

Åsa Granqvist

Affärsutvecklare, Savantic Institute

Anmälan

Händelsen har passerat

Ta kontakt med oss om du vill få mer information om vilka typ av kurser vi kan erbjuda.

Tack för din anmälan

Vi skickar en bekräftelse via epost