Projekt - Inspektion av kritiska system

Inspektion av kritiska system är ett projekt finansierat av Vinnova. Savantic leder projektet och övriga projektparter är startup-företaget LINKAI och SAAB Avionics Systems.

Varför?

Kritiska system finns överallt, t.ex. i krafttorn och i kretskortelektronik för att kontrollera flygplan eller tåg. De garanterar säkerheten i våra samhällen, och fel kan få katastrofala följder. Det är viktigt att inspektera sådana system genom att använda lämpliga anomalidetekteringsmetoder.

Ofta hanteras känslig information som inte bör delas med någon tredje part vid testning och inspektion av kritiska system. Detta begränsar kraftigt möjligheten att använda molnbaserade AI-lösningar.

Vad ska vi göra?

I projektet utvecklar vi tillsammans ett decentraliserat, men ändå samordnat, AI-system. Systemet är självförbättrande utan att några känsliga data behöver lämna kundens system. Vi pushar ut tränade maskininlärningsmodeller (ML) till klientändpunkter (t.ex. edge-servrar och mobila enheter) där analyser genomförs lokalt. Visualisering sker i vår programvara.

Samarbetspartners

Projektet är ett samarbete mellan det svenska AI-konsultföretaget Savantic, den svenska AI-startupen LINKAI med fokus på AI-driven inspektion och testning och det svenska flyg- och försvarsföretaget SAAB.

Den senaste tekniken används, t.ex. federerat lärande, parallella och högpresterande datorsystem, mikrotjänster och containerisering.

Projektet är en fortsättning på ett pilotprojekt mellan LINKAI och SAAB, där LINKAI framgångsrikt demonstrerat sin AI-drivna lösning för inspektion av kretskortsdefekter. Jämfört med befintliga lösningar inom industriell inspektion kommer vår lösning efter genomförande inte bara kunna garantera datasekretess och informationssäkerhet utan också leverera hög prestanda, skalbarhet
och tillförlitlighet.

Vi kommer i nästa steg att ta våra anomalidetektionslösningar till fler marknader, t.ex. flyg-, fordons- och järnvägstransport.