Om Savantic Team

Vi är Savantic Team. Vi älskar att lösa omöjliga problem!

Savantic-andan

Vi har en unik företagskultur vi kallar Savantic-andan, vilken speglas i våra värderingar.
Vi bryr oss om våra kunder, omvärlden och våra medarbetare. Detta genom en genuin vilja att förstå och därför analysera, fråga, fråga igen och utmana, utan prestige. Vi älskar att lösa omöjliga problem och att förklara lösningen så att alla förstår.

Lagarbete

Avancerade AI-lösningar för framtiden kräver sitt team av tekniska superhjältar. Vi gillar att koda, att testa, att lära och att skapa tillämpningar.

Samarbetet med kunderna är en förtroendeprocess. Vi vet att stora investeringar står på spel och vi vet att du som kund måste kunna lita på att vi skapar långsiktiga lösningar som kan utvecklas med tiden. Tillsammans blir vi ett vinnande lag.

Det är vi som är Savantic

Hur skräp kan bli något vackert

Vår maskot är en lövsalsfågel som tar till vara skräp för att dekorera sin lövsal. Om vi tar till vara vårt digitala skräp, allt vi lämnar efter oss i form av loggar och surfhistorik, så blir det enorma datamängder som artificiell intelligens kan hitta mönster och skapa något värdefullt ur. På samma sätt har Savantics grafiska profil plockats upp ur design- och kommunikationsbyrån Familjens digitala skräpkorg. Hela hemsidan är skapad av typsnitt, färger och namn som andra kunder valt bort. Nu är detta skräp digitalt återvunnet och något nytt och vackert har uppstått.