AI kan lära oss att förstå världen på nya sätt

Man som spelar in ljudet av sin hostning på en smartphone.

Ljudet av en covid-19-smittad utan symptom I november presenterades en studie där en AI-algoritm har lärt sig att identifiera covid-19-smittade personer baserat på hur de låter när de hostar. Utifrån ett stort material, 70 000 inspelade hostningar, kunde algoritmen med en träffsäkerhet på 98,5 % avgöra vem som var smittad av covid-19. För smittade utan symptom […]

Fortsätt läsa